Tin tức
THÔNG BÁO LỚP TẬP HUẤN ”QUẢN LÝ ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO”
Cập nhật ngày: 30/11/2010

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ KH&CN và Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo của Phần Lan (Innovation Partnership Programme – IPP), Trường Quản lý KH&CN sẽ phối hợp với IPP tổ chức một lớp tập huấn 4 ngày về “Quản lý Đổi mới, Sáng tạo (Innovation Management)” tại Đà Nẵng.
 
Nhà trường xin thông báo các thông tin về lớp tập huấn nêu trên như sau:
1 - Đối tượng tham dự: cán bộ quản lý KH&CN, giảng viên các trường Đại học, cán bộ nghiên cứu thuộc các viện nghiên cứu trong lĩnh vực có liên quan đến vấn đề đổi mới, sáng tạo.
2 - Mục tiêu và nội dung của Lớp tập huấn: xin xem giới thiệu Lớp tập huấn gửi kèm theo đây.
3 - Thời gian và địa điểm: từ ngày 14 đến 17/12/2010 tại Đà Nẵng.
4 - Ngôn ngữ làm việc: chủ yếu bằng tiếng Anh.
5 - Số lượng người tham dự: 30 người.
Trường Quản lý KH&CN trân trọng kính mời các cơ quan, các cá nhân trong đối tượng của Lớp tập huấn đăng ký tham gia Lớp tập huấn nêu trên. Các học viên tham dự Lớp tập huấn cam kết đảm bảo tham dự đầy đủ các buổi học.
Đăng ký tham dự Lớp tập huấn (ghi rõ họ tên, năm sinh, vị trí công tác, cơ quan công tác, điện thoại và email liên hệ) xin gửi cho chúng tôi trước ngày 7/12/2010. Sau khi nhận được đăng ký tham dự, chúng tôi sẽ gửi giấy mời chính thức cho đại biểu trước khi Lớp tập huấn được tổ chức. Địa chỉ liên hệ: Trường Quản lý KH&CN – Số 38 Ngô Quyền, Hà Nội, ĐT: 04.39344053, 0913522745 (chị Thúy Hiền), Fax: 04.38262563, email: thuyhiennt@gmail.com.
 
 

Introduction on:
                        The training course ”
Innovation Management”
 
 
The training course Innovation Management” from 14th to 17th December 2010 in Da Nang city will be delivered mainly in English, and subsequent ones will have all the material translated into Vietnamese.
 
Working methodology: the workshop offering is divided into three main parts:
a.      An academic grounding of the matter, through a lecture/talk first thing each morning. Altogether five lectures/talks will be delivered.
b.      Real life case studies of best international practice and a talk by a Vietnamese party on a real life case in the Vietnam context. Three relevant generic cases are proposed, with Vietnamese experts giving their view on the matter.
c.      An exercise of creating an innovative enterprise plan. This can mean a business plan or a social enterprise concept. The objective is to go through a conceptualization and planning cycle, in which the drivers and issues are made as transparent as possible. This is a group work, facilitated, and with a final presentation of the conceptual outputs.
The learning objectives of the trainign course:
Learning outcomes
          Propose key learning outcome: Individuals are together able to make innovation possible
          Key competence: The lecture/talk, case studies and local experiences, together with group work enables the individual to understand, recognize and actively configure the constellation of elements , competence and processes that make innovation possible. 
 
Key knowledge acquired
          Understand the role and importance of knowledge management and business intelligence.
          Understand the role of strategic knowledge and planning.
          Understand competence needs in innovation activity and multidiscplinary teamwork.
          Understand the processes that exist in innovation.
          Understands some of the key tools used in foresight and innovative enterprise planning
 
Key skills developed
          Be able to see and understand sources of knowledge; use common knowledge management and business intelligence tools and methods.
          Be able to support knowledge brokering, capturing new ideas and recontextualizing them.
          Be able to develop new business strategies and models.
          Be able to set up, guide and promote multidicplinary teamwork and foster the competence development involved. 
          Be able to contribute to the management of innovation processes in enterprises.
 
 
Proposal agenda of the training course:
 
 
Day
Time
Activities
Tuesday 14th Dec.
Morning
8h30 - 11h30
- Openning the traing course
 
- Module 1: Concepts of Inovation
          Presentation talk 1
          Case-study 1 – module 1
 
Afternoon
13h30 -17h00
- Module 1 cont.
          Practitioner's Session – module 1
          Case-study 2 – module 1
          Daily wrap-up
 
Wednesday 15th Dec.
Morning
8h30 - 11h30
- Module 2: Management of Innovation
          Presentation talk 2
          Case-study 1 – module 2
 
Afternoon
13h30 -17h00
- Module 2 cont.
          Practitioner's Session – module 2
          Case-study 2 – module 2
          Daily wrap-up
 
Thursday 16th Dec.
Morning
8h30 - 11h30
- Module 3: Innovation in Business
          Presentation talk 3
          Case-study 1 – module 3
 
Afternoon
13h30 -17h00
- Module 4: Innovation in Unis & R&D
          Presentation talk 4
          Case-study 1 – module 4
 
Friday
17th Dec.
Morning
8h30 - 11h30
- Module 5: Innovation in Policymaking
          Presentation talk 5
          Case-study 1 – module 5
 
Afternoon
13h30 -17h00
- Module 5 cont.
          Practitioner's Session – module 5
          Case-study 2 – module 5
 
- Feedback, evaluation
 
- Closing the training course
 
 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại