Tin tức
Tổ chức các lớp "Quản lý công nghệ, chuyển giao công nghệ và ứng dụng KH&CN ở địa phương" tại Lâm Đồng và Bình Phước
Cập nhật ngày: 20/04/2010

Để đáp ứng nhu cầu nâng cao, cập nhật kiến thức trong lĩnh vực quản lý công nghệ đặc biệt là kiến thức về chuyển giao công nghệ (CGCN), ứng dụng KH&CN ở địa phương, bên cạnh 4 chuyên đề chính: Quản lý nhà nước về Công nghệ, Lập kế hoạch Chuyển giao công nghệ, Kỹ năng lập và đàm phán hợp đồng chuyển giao công nghệ, Chuyển giao công nghệ có kèm các đối tượng Sở hữu công nghiệp, Trường còn bổ sung 2 chuyên đề bổ trợ mang tính chuyên sâu: Chuyển giao công nghệ phục vụ nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Trao đổi thảo luận về thực trạng chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ngoài việc trình bày các nội dung theo đề cương từng chuyên đề, các giảng viên đã tập trung trao đổi giải quyết các vướng mắc của học viên trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước về CGCN, thẩm định công nghệ. Đặc biệt các học viên còn trao đổi, thảo luận những vướng mắc trong quá trình triển khai các văn bản pháp quy của Nhà nước ở từng địa bàn cụ thể.

Cũng trong thời gian diễn ra khoá tập huấn, theo "đơn đặt hàng" của Sở KH&CN Lâm Đồng và Sở KH&CN Bình Phước, Trường đã tổ chức hai lớp tập huấn: Quản lý chuyển giao công nghệ trong doanh nghiệp, thời gian 01 ngày cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Quản lý công nghệ và chuyển giao công nghệ cấp cơ sở, thời gian 02 ngày cho đối tượng là các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn huyện/thị và các Sở, ban ngành thuộc tỉnh Bình Phước. Phương thức của các lớp này là các Sở xác định đối tượng đào tạo và chiêu sinh, Trường chuẩn bị nội dung và cử giảng viên giảng dạy các nội dung phù hợp với đối tượng tham dự.

Lớp tập huấn Quản lý chuyển giao công nghệ trong doanh nghiệp tại Lâm Đồng đã thu hút được 40 học viên là các giám đốc, phó giám đốc, cán bộ kỹ thuật đến từ 25 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng, Công ty CP Nông sản Thực phẩm Lâm Đồng, Công ty CP Rượu, bia, nước giải khát Lâm Đồng, .v.v. Lớp học đã trao đổi các vấn đề liên quan đến quyền lợi "sát sườn" của doanh nghiệp: Các văn bản pháp quy hiện hành của nhà nước trong lĩnh vực CGCN; các vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng CGCN; làm thế nào để đạt được mục đích, có lợi thế và tránh rủi ro khi đàm phán, lập và thực hiện hợp đồng CGCN đặc biệt là CGCN có yếu tố nước ngoài. Tuy thời gian lớp tập huấn có hạn nhưng đã làm thoả mãn cơ bản yêu cầu của học viên.

Lớp tập huấn Quản lý công nghệ và chuyển giao công nghệ cấp cơ sở tại Bình Phước có 50 học viên là các cán bộ đang đảm trách công tác quản lý nhà nước về KH&CN tại 10 huyện/ thị thuộc tỉnh Bình Phước và các cán bộ thuộc các Sở, ban ngành trong tỉnh như Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Công thương, v.v. Các giảng viên đã tập trung trao đổi với học viên kỹ năng, nghiệp vụ quản lý KH&CN cấp cơ sở, vai trò của KH&CN trong phát triển kinh tế - xã hội, tầm quan trọng của việc phối hợp liên ngành trong quản lý KH&CN, đặc biệt là trao đổi kinh nghiệm một số mô hình quản lý KH&CN cấp cơ sở của một số tỉnh, thành đã bước đầu vận hành có hiệu quả. Trường cam kết đồng hành với địa phương trong quá trình đẩy mạnh hoạt động quản lý KH&CN đặc biệt là công tác quản lý KH&CN trên địa bàn huyện/ thị.

Thông qua các lớp tập huấn, Trường đã lấy ý kiến học viên (bằng phiếu hỏi và phỏng vấn trực tiếp) về nội dung chương trình, phương pháp truyền đạt và công tác tổ chức lớp học. Đây là nguồn thông tin rất quan trọng để tham khảo, rút kinh nghiệm cho các khoá tập huấn tiếp theo.

Khoa Quản trị Công nghệ


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại