Giảng viên
THS: Cao Minh Kiểm
Phó Cục trưởngCục Thông tin KH&CN Quốc giaBộ Khoa học và Công nghệ
GS. VS: Đặng Hữu
Nguyên Bộ trưởngBộ Khoa học và Công nghệ
PGS. TS: Đoàn Năng
Vụ trưởngVụ Pháp chếBộ Khoa học và Công nghệ
Giảng viên: Lê Văn Kiều
Giảng viên: Nghiêm Thị Minh Hòa
Phó Vụ trưởngVụ Kế hoạch - Tài chínhBộ Khoa học và Công nghệ
TS: Nguyễn Quân
Thứ trưởngBộ Khoa học và Công nghệ
Giảng viên: Nguyễn Tuấn Hưng
TS: Phạm Đình Chướng
Viện trưởngViện Khoa học Sở hữu trí tuệBộ Khoa học và Công nghệ
PGS. TS: Phạm Huy Tiến
Nguyên Phó Chủ tịchViện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
TS: Thạch Cần
Vụ trưởngVụ Hợp tác quốc tếBộ Khoa học và Công nghệ
TS: Đặng Duy Thịnh
Cố vấn Lãnh đạoViện Chiến lược và Chính sách KH&CNBộ Khoa học và Công nghệ
TS: Đặng Thanh Lương
Phó Cục trưởngCục An toàn bức xạ và hạt nhânBộ Khoa học và Công nghệ
Giảng viên: Hoàng Thu Hiền
Giảng viên: Mai Chí Thuần
Phó Chánh Thanh traBộ Khoa học và Công nghệ
THS: Nguyễn Bảo Hùng
Phó Vụ trưởngVụ Pháp chếBộ Khoa học và Công nghệ
Giảng viên: Nguyễn Trọng Thụ
Vụ trưởngVụ Kế hoạch - Tài chínhBộ Khoa học và Công nghệ
Giảng viên: Nguyễn Việt Cường
Giảng viên: Phạm Hồng Quất
Phó Chánh Thanh tra Bộ KH&CN
TS: Tạ Bá Hưng
Cục trưởngCục Thông tin KH&CN Quốc giaBộ Khoa học và Công nghệ
TS: Thái Văn Tân
Phó Vụ trưởngVụ Hợp tác quốc tếBộ Khoa học và Công nghệ