Thông tin liên hệ

Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ
 
            Địa chỉ: số 38 Ngô Quyền , quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
            Điện thoại: 04.38258285
            Website : www.mti.gov.vn
            Email: mti@most.gov.vn