Chi tiết tài liệu
Hoạt động chuyển giao công nghệ đối với các DNVVN tại Việt Nam
Đăng bởi: host | Ngày : (Ngày: 10:25 24/03/10) | Xem: 365 | Download:    
Tài liệu hội thảo "Lập kế hoạch và thực hiện chuyển giao công nghệ quốc tế trong môi trường kinh doanh toàn cầu" tại Hà Nội từ ngày 26 - 27/5/2009


Thêm nhận xét