Kết quả thi

Kết quả bài thi bạn có thể xem ngay khi kết thúc bài thi, khi đó hệ thống sẽ thực hiện tự động. Nếu bạn muốn xem lần sau thì theo các bước như sau:

Bước 1: Chọn mục “Vào thi”, chọn mục "Kết quả". Hệ thống hiển thị danh sách các bài thi mà bạn đã thực hiện

 Bước 2: Chọn bài thi mà bạn muốn xem. Nhấn chuột vào biểu tượng lá thư bên phải để xem chi tiết. Chi tiết về bài thi như sau. 

Bước 3: Chọn "Báo cáo chi tiết" để xem kết quả từng câu hỏi.

 


Back