Thi thử

Thi thử là hình thức kiểm tra kiến thức sau mỗi bài học. Các bạn chọn tab "Vào thi" ở trang chủ, sau đó chọn "Thi thử". Các bước thực hiện thi thử được tiến hành như chức năng thi thật tự do. Giao diện màn hình như sau:


Back