Thi thật có tổ chức

Để vào thi thật bạn thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Bạn vào tab "Vào thi"

Bước 2: Bạn chọn tab "Thi thật có tổ chức". Giao diện như sau

 

 

Bước 3: Bạn chọn bài thi, hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết giới thiệu về bài thi, bạn click chuột sang tab “Thông tin đăng kí” để đăng kí tham gia bài thi này.


 

Bước 4: Đúng thời gian quy định của bài thi, bạn chỉ cần vào hệ thống chọn đúng bài thi mình đã đăng kí là có thể bắt đầu làm bài.

Back