Thi thật tự do

Các bước để bạn có thể đăng ký thi như sau:

Bước 1: Chọn tab “Vào thi”, chọn "Thi tự do". Giao diện hệ thống

 

 

Trên đó bao gồm các thông tin như: Mô tả về bài thi, thời gian thi, chi phí để thi

Bước 2: Bạn chọn lớp và môn thi theo giao diện ở trên. Sau đó nhấn nút "Đăng ký". Giao diện hiển thị. 

Bước 3: Nhấn nút "Bắt đầu thi" để bắt đầu tính giờ vào thi.


Bước 4: Trong quá trình làm bài thi, bạn dùng các nút định hướng để di chuyển giữa các câu hỏi. Bạn cũng có thể đánh dấu các câu hỏi chưa trả lời, xem tổng thể về bài thi của mình. Từ đó bạn có thể xem lại bài làm của mình. Cụ thể chọn “Xem toàn bộ” hệ thống sẽ hiển thị tổng quan những câu đã trả lời, chưa trả lời (xanh đậm), và những câu đánh dấu (màu đỏ). Những câu đã chọn câu trả lời đồng thời chọn “Đánh dấu” vẫn được tính điểm. Bạn có thể kích chọn vào những câu đánh dấu hoặc chưa trả lời để tiếp tục làm bài. Sau khi thi xong, hệ thống sẽ hiển thị luôn kết quả. Giao diện khi xem tổng quát bài thi.

 


 

Bạn nộp bài thi khi đã làm xong hoặc hết giờ làm bài. Hãy để ý đến đồng hồ hệ thống ở góc phải màn hình.

Back