Vào thi

Thi là hình thức kiểm tra sự lĩnh hội tri thức sau một quá trình học tập. Do đó bạn nên thực hiện việc kiểm tra thường xuyên. Hệ thống sẽ hỗ trợ cho bạn các đề thi và kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến với thư viện khổng lồ hàng trăm ngàn câu hỏi do các giáo viên CNTT giàu kinh nghiệm từ các trường đại học biên soạn. Có nhiều hình thức tổ chức thi khác nhau cho bạn lựa chọn:

- Thi tự do

- Thi thật có tổ chức

- Thi thử

Sau khi bạn hoàn thành bài thi, hệ thống sẽ đưa ra ngay kết quả cùng với sự hướng dẫn, sẽ giúp bạn trau dồi, kiểm tra kiến thức một cách nhanh chóng.

Back