Kết quả học

Đây là chức năng giúp cho bạn có thể quản lý các bài thi mà bạn đã từng tham gia. Để thực hiện chức năng này bạn vào chức năng “Vào lớp" vào tab “Kết quả học". Giao diện như sau:


Back