Hòm thư

Đây là chức năng giúp cho bạn kiểm tra thư bạn của bạn gửi cho bạn , bạn có thể quản lý các thư đó như xem thông tin từng lá thư hay xóa các bức thư…Để thực hiện chức năng này bạn vào chức năng “Vào lớp”, vào tab "Hòm thư". Giao diện màn hình như sau:

Back