Vào lớp

Lớp học là môi trường học tập, tiếp thu tri thức.Hệ thống đưa ra các khóa học khác nhau.Khi tham gia vào lớp học, bạn sẽ được hướng dẫn, giảng giải tri thức trong lĩnh vực mà bạn lựa chọn.

Hơn nữa bạn có thể trao đổi kiến thức với các bạn cùng khóa học và tham gia các kỳ kiểm tra kiến thức sau mỗi bài học hay mỗi chương...

Back