Bài giảng trực tuyến

Để xem bài giảng trực tuyến, bạn thực hiện bước đăng kí trước thời gian bài giảng bắt đầu. Để đăng kí tham gia học trực tuyến các bạn làm theo các thao tác sau:
Bước 1: Bạn chọn tab "
Bài giảng"

Bước 2: Bạn chọn tab "Trực tuyến". Giao diện màn hình như sau:
Bước 3
: Bạn lựa chọn bài giảng trực tuyến rồi kích chuột vào bài giảng đã lựa chọn.

Hệ thống sẽ hiển thị như sau:
Sau khi bạn đăng kí thành công, đến thời gian bài giảng bắt đầu bạn kích vào tên bài giảng đã đăng kí và bắt đầu buổi học trực tuyến với giáo viên phụ trách và các thành viên khác

Back