Bài giảng

Hệ thống có kho bài giảng phong phú lưu trữ các bài giảng, video... đã được xây dựng và duyệt. Các bài giảng này được xây dựng bởi các giáo viên hàng đầu, nhiệt tình và rất tâm huyết. Bạn có thể dùng tính năng này để tìm kiếm và xem các video mà mình mong muốn.

Kho bài giảng của hệ thống bao gồm:

- Bài giảng trực tuyến

- Bài giảng không trực tuyến

Back