Hồ sơ

 

Để thay đổi thông tin cá nhân, các bước như sau.

 

Bước 1: Các bạn kích chọn tab Thông tin cá nhân. Giao diện hiển thị sẽ như sau:

 

 

 

Bước 2: Nhập, sửa các thông tin trên màn hình hiển thị. Ví dụ: Bạn sửa tên hiển thị hoặc ngày sinh, ảnh Avatar.

Chú ý các bạn không thể thay đổi tên đăng nhập vào hệ thống.

 

Bước 3: Nhấn nút Cập nhật thông tin sau khi đã hoàn thành các thay đổi.

 

Back