Đăng nhập:

Sau khi đã đăng ký trở thành thành viên của hê thống, bạn có thể đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký. Các bước để đăng nhập vào hệ thống.

Bước 1: Sau khi vào được giao diện chính của hệ thống các bạn kích chọn "Đăng nhập". Giao diện màn hình hiển thị như sau:

 

Bước 2: Bạn nhập thông tin thông tin về tài khoản và mật khẩu rồi nhấn nút "Đăng nhập" để vào trong hệ thống. Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống bạn sẽ về trang chủ của hệ thống.

Ngược lại hệ thống sẽ báo lỗi để bạn đăng nhập lại.

Chú ý: Bạn phải nhậpchính xác thông tin tên tài khoản và mật khẩu (Có phân biệt hoa thường).

Back