Đăng ký:

Trước tiên để là thành viên của hệ thống chúng ta phải đăng ký. Thủ tục để đăng ký qua các bước rất đơn giản như sau.

Bước 1: Sau khi vào được giao diện chính của hệ thống các bạn kích chọn Đăng ký.Bước 2: Theo mà hình bạn phải điền đầy đủ thông tin vào các ô có dấu hoa thị (*).
Tiếp đó ngay ở phía dưới các bạn nhập vào thông tin về mật khẩu đăng nhập.
Sau đó bấm vào Đăng ký. Sẽ có hai trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Nếu tên đăng nhập đã có người đăng ký chương trình sẽ yêu cầu bạn nhập lại

Trường hợp 2: Thành công. Khi bạn đã đăng ký thành công hệ thống tự động đăng nhập ngay cho bạn.

Chú ý: nhớ thông tin tài khoản và mật khẩu cho lần đăng nhập sau. Để đăng nhập chỉ cần tìm và nhấn chuột vào “Đăng nhập”. Tiếp đó điền đầy đủ thông tin để vào hệ thống.

Back