Trường Quản lý khoa học và công nghệ (trước đây là Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học, công nghệ và môi trường) là đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (trước đây là Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), được thành lập theo Quyết định số 248/TTg ngày 23 tháng 4 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định 54/2003/NĐ-CP của Chính phủ.
     Hiện nay, Trường Quản lý khoa học và công nghệ được tổ chức và hoạt động căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP (ngày 14 tháng 3 năm 2008) của Chính phủ, và theo Quyết định số 839/QĐ-BKHCN (ngày 19 tháng 5 năm 2009) của Bộ trưởng Bộ KH&CN phê duyệt, cơ cấu tổ chức của Trường bao gồm:
1. Văn phòng;
2. Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế;
3. Khoa Quản lý khoa học;
4. Khoa Quản trị công nghệ;
5. Khoa Tiềm lực khoa học và công nghệ;
6. Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn;
7. Trung tâm Hội thảo khoa học Đồ Sơn;
8. Bộ phận đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh
 
 
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 
BAN GIÁM HIỆU
1
Hiệu trưởng: Vũ Văn Khiêm
Học hàm: Phó Giáo sư
Học vị: Tiến sỹ
Điện thoại: 043.9349992 - 0903208696
E-mail: khiem@mail.hut.edu.vn; khiem08@gmail.com
(photo)
 
VĂN PHÒNG
2
Chánh Văn phòng: Trần Thị Xuân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Điện thoại: 043.8258285 -
E-mail: xuant2@yahoo.com
(photo)
3
Phó Chánh VP: Bùi Đức Vinh
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Điện thoại: 043.8258285 - 0913315338
E-mail: vinhnvql@gmail.com
(photo)
4
Phó Chánh VP (kiêm Kế toán trưởng): Nguyễn Liên Hoa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Điện thoại: 043.8258284 - 0904176577
E-mail: nlhoa05@yahoo.com
(photo)
5
Chuyên viên: Mạc Thị Thu Hiền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Điện thoại: 043.8258285 -
E-mail: mthien@gmail.com
(photo)
6
Chuyên viên: Chu văn Tùng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Điện thoại: 043.8258285 - 0978223119
E-mail: quangtung7583@gmail.com
(photo)
7
Cán bộ: Nguyễn Hoàng Tâm
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Điện thoại: 043.8258285 - 0949910016
E-mail: nguyentam1975@gmail.com
(photo)
8
Cán bộ: Lê Quý Đạo
Trình độ chuyên môn: Lái xe
Điện thoại: 043.8258285 - 0913092326
E-mail:
(photo)
 
PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ H.T.Q.T
 
Trưởng phòng: PGS. TS. Vũ Văn Khiêm
(Hiệu trưởng kiêm nhiệm)
(photo)
9
Phó Trưởng phòng: Hoàng Văn Thụ
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Điện thoại: 043.9344052 – 01682241476/ 0943122556
E-mail: hvthu07@yahoo.com; hvthu07@gmail.com
(photo)
10
Chuyên viên: Mai Thục Trinh
Trình độ chuyên môn:Cử nhân
Điện thoại: 043.9344052 - 0913233946
E-mail: maithuctrinh@yahoo.com; trinhmaithuc@gmail.com
(photo)
11
Chuyên viên: Nguyễn Văn Hoà
Trình độ chuyên môn:Cử nhân
Điện thoại: 043.9344052 –
E-mail: khoahoc2010@yahoo.com
(photo)
12
Cán bộ: Lê Văn Chương
Trình độ chuyên môn:Kỹ sư
Điện thoại: 043.9344052 - 0915423893
E-mail: levanchuong20022002@yahoo.com
(photo)
13
Cán bộ: Thiều Thị Thu Thảo
Trình độ chuyên môn:Cử nhân
Điện thoại: 043.9344052 -
E-mail: thieuthuthao@gmail.com
(photo)
14
Cán bộ: Nguyễn Thị Kha
Trình độ chuyên môn:Cử nhân
Điện thoại: 043.8251564 -
E-mail: nguyenkhad03@gmail.com
(photo)
 
 
 
 
KHOA QUẢN LÝ KHOA HỌC
15
Trưởng khoa: Nguyễn Việt Cường
Trình độ chuyên môn:Kỹ sư
Điện thoại: 043.8261055 - 0902162136
E-mail: cuongmti@yahoo.com
(photo)
16
Phó Trưởng khoa: Nguyễn Vĩnh Chân
Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ
Điện thoại: 043.9344053 - 0988853318
E-mail: nvchan@yahoo.com
(photo)
17
Phó Trưởng khoa: Nguyễn Thị Thuý Hiền
Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ
Điện thoại: 043.9344053 - 0913522745
E-mail: nthien@most.gov.vn
(photo)
 
Giảng viên: Nguyễn Thị Hà
Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ
Điện thoại: 043.9344053 - 0948500800
E-mail: hanguyenthi206@gmail.com
(photo)
 
KHOA QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ
18
Phó Trưởng khoa: Hoàng Thu Hiền
Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ
Điện thoại: 043.8241017 - 0989084665
E-mail: hoangthuhien190968@yahoo.com
(photo)
19
Cán bộ: Lê Văn Kiều
Trình độ chuyên môn:Kỹ sư
Điện thoại: 043.8241017 - 0913234078
E-mail: lvkieu@most.gov.vn
(photo)
20
Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Thuỳ
Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ
Điện thoại: 043.8241017 - 0988061983
E-mail: thuy8638@yahoo.com
(photo)
 
KHOA TIỀM LỰC KH&CN
21
Trưởng khoa:Nguyễn Tuấn Hưng
Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ
Điện thoại: 01668078250
E-mail: nthung115@gmail.com
(photo)
22
Cán bộ: Nguyễn Duy Bảo
Trình độ chuyên môn: PGS. TS
Điện thoại: 0908041168
E-mail: duybao41@yahoo.com.vn
(photo)
23
Giảng viên: Nguyễn Văn Khương
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Điện thoại: 0935777916
E-mail: nguyenkhuonghn@gmail.com
 
24
Giảng viên: Trần Văn Tám
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Điện thoại: 0988112828
E-mail: sputnik6878@gmail.com
(photo)
 
TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN
25
Giám đốc: Bùi Hải Cường
Trình độ chuyên môn:Kỹ sư
Điện thoại: 043.9341036 - 0903298849
E-mail: bhcuong@most.gov.vn
(photo)
 
TRUNG TÂM HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỒ SƠN
26
Giám đốc: Trần Thị Xuân
(Chánh Văn phòng kiêm nhiệm)
(photo)
27
Kế toán trưởng: Nguyễn Hữu Nhân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Điện thoại: 0313.861200 – 0989121994
E-mail:
(photo)
28
Nguyễn Văn Ba
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Điện thoại: 0313.861200 – 0906073968
E-mail:
(photo)
 
BỘ PHẬN ĐẠI DIỆN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
 
 
(photo)
 
Back