Lớp Tập huấn xây dựng Kế hoạch và Tài chính KH&CN năm 2008 có gì mới ?

Hiện nay ở địa phương các tác xây dựng kế hoạch nhiệm vụ KH&CN còn gặp nhiều bất cập, các mục tiêu của nhiệm vụ KH&CN còn chưa rõ ràng, thời hạn nộp kế hoạch còn chậm so với tiến độ làm ảnh hưởng cho việc giao kế hoạch các năm tiếp theo. Theo quy định của Bộ KH&CN ngày 31 tháng 7 là hạn cuối cùng nộp kế hoạch cho năm tiếp theo do vậy các Sở KH&CN phải có kế hoạch triển khai chuẩn bị các thủ tục liên quan đến nhiệm vụ KH&CN từ dầu năm để có thể được giao kế hoạch nhiệm vụ đó ở năm sau. Tại lớp tập huấn các học viên đã được lãnh đạo Vụ Kế hoạch – Tài chính trao đổi những vấn đề cơ bản, liên quan đến xây dựng kế hoạch và công tác tài chính về KH&CN ở địa phương. Vừa qua Bộ KH&CN đã ban hành thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN về hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN về việc hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước. Các văn bản đã được nới khung kinh phí cho hoạt động KH&CN tuy nhiên một số địa phương đã gặp nhiều khó khăn khi triển khai công tác này, để khắc phục khó khăn các Sở KH&CN cần tư vấn cho UBND tỉnh ban hành các quy định cụ thể tuỳ theo khả năng kinh phí của địa phương để công việc được tiến hành thuận lợi. Các giảng viên đã trao đổi kinh nghiệm thực hiện đáp ứng  một phần những khó khăn ở địa phương.

Ngoài ra Ban công tác địa phương - Bộ KH&CN đã cử cán bộ đến trao đổi với lớp tập huấn và tạo ra cầu nối giữa địa phương và Bộ KH&CN trong việc triển khai nhiệm vụ KH&CN chung của đất nước.

Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn cũng đã nhiệt tình, chu đáo đón tiếp các đại biểu về tham dự và tổ chức những buổi giao lưu thân mật đậm đà bản sắc dân tộc.

Để tiếp tục nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ trong những năm tiếp theo, đề nghị Sở KH&CN các tỉnh, thành phố đề xuất các chương trình, nội dung cụ thể cần thiết về Trường Nghiệp vụ quản lý KH&CN để tổng hợp và kịp thời đưa vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH&CN năm 2008. Ý kiến đóng góp

Bùi Hải Cường - Chánh Văn phòng