Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính

 

 

Tham dự Lễ khai giảng có TS Vũ Trường Sơn – Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng quản lý khoa học và công nghệ - Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Bà Vương Thị Kim Phương – Vụ Tổ chức cán bộ cùng gần 60 học viên, hiện là cán bộ, công chức công tác tại các Cục, Vụ, Viện… thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai giảng TS Vũ Trường Sơn – Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng quản lý khoa học và công nghệ - Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo nhấn mạnh mục tiêu của khóa học là trang bị các kiến thức về quản lý nhà nước, nâng cao đạo đức và thái độ công vụ, rèn luyện kỹ năng hành chính cho đội ngũ chuyên viên của ngành có năng lực thực tiễn công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

TS Vũ Trường Sơn cũng đề nghị các học viên sắp xếp thời gian, công việc ở cơ quan, tham gia đầy đủ các buổi học và nghiêm túc thực hiện nội quy lớp học; chủ động nghiên cứu thêm tài liệu, tập trung lắng nghe, lĩnh hội kiến thức. Đồng thời tích cực phát biểu ý kiến để cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình xử lý các vấn đề cụ thể, hình thành nên cách xử lý tình huống trong các vấn đề lớn đặt ra trong tình hình hiện nay.

TS Vũ Trường Sơn phát biểu khai giảng lớp học

Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính sẽ diễn ra trong 02 tháng, với 17 chuyên đề theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành. Thông qua lớp học này, các học viên được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tại cơ quan, đơn vị; đồng thời phục vụ cho công tác quy hoạch, bổ nhiệm, thi nâng ngạch công chức và chuẩn hóa chức danh cán bộ.

Đây cũng là dịp để học viên các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường mối quan hệ công tác.