Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

1. Kết quả đào tạo năm 2004: Tính chung đến cuối tháng 12/2004, Trường đã tổ chức được 36 lớp theo chỉ tiêu kế hoạch, với 1881 lượt học viên tham gia. Chỉ tính riêng số cán bộ các địa phương đã có tới 93 lượt lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, 344 lượt cán bộ cấp trưởng phó phòng và 519 cán bộ cấp chuyên viên tham gia.

Năm 2004 cũng là năm thứ tư liên tục, thực hiện Pháp lệnh Cán bộ Công chức và theo phân công của Bộ Nội vụ, Trường được tiến hành tổ chức và cấp chứng chỉ để thi nghiên cứu viên chính và kỹ sư chính cho học viên tốt nghiệp các lớp Bồi dưỡng kiến thức Kinh tế- Kỹ thuật 3 tháng.

Với đối tượng đào tạo này, năm 2004, Trường đã tổ chứuc được 4 khoá (từ khoá 21 đến 24) cho 288 nghiên cứu viên, kỹ sư từ các bộ, ngành (trong đó, 17% là tiến sĩ, 23,4% thạc sĩ và 53,7% là trình độ đai học).

Cũng trong năm 2004, với phương châm đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai quản lý KH&CN cấp quận/huyện, Trường đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức được 7 lớp bồi dưỡng quản lý KH&CN cấp quận/huyện thu hút hơn 400 lượt cán bộ cấp huyện theo học.

Để nâng cáo chất lượng đào tạo, Trường đã chủ động nắm bắt nhu cầu của học viên, cũng như những phản ánh thông qua phiếu đánh giá của các lớp tập huấn, đồng thời tổ chức trao đổi với lãnh đạo các đơn vị trong và ngoài Bộ về nội dung chương trình của từng lớp tập huấn, cùng với các giảng viên cập nhật, bổ sung nội dung giảng dạy, bám sát chủ trương của Đảng và Nhà nước như các kết luận của Hội nghị  Trung ương 6 (Khoá IX) về KH&CN, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khoá IX),

Chương trình hành động của Chính phủ về KH&CN, Nghị quyết của Quốc hội về các nhiệm vụ năm 2004 (Phần về KH&CN).

Trong năm 2004, Trường đã bổ sung mót số nội dung đào tạo main như đánh giá, dự báo và quản lý công nghệ, phát triển bền vững, kinh tế tri thức, sản xuất sạch hơn, sử dụng mạng GC21, sử dụng viễn thám trong phòng tránh thiên tai (lũ quét và xói lở bờ sông), phương pháp luận tư duy sáng tạo, hội nhập kinh tế quốc tế; cũng như cập nhật các nội dung đào tạo về quản lý KH&CN cấp huyện thị, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong KH&CN, quản lý Nhà nước về KH&CN.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, cũng còn những hạn chế nhất định trong nội dung trình bày của một số chuyên đề của các lớp tập huấn cho quận, huyện. Nguyên nhân của tình trạng này còn khá mới mẻ đối với Bộ và ngành KH&CN về lĩnh vực này của Bộ chưa có hướng dẫn chi tiết, cụ thể cho địa phương.

2. Phương hướng công tác năm 2005: Theo tinh thần của Hội nghị tổng kết công tác năm 2004 vừa qua, sự tham gia và chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Đình Tiến, sẽ tập trung vào những nhiệm vụ chính như:

+ Tiếp tục thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ giai đoạn 2001- 2005 (Theo tinh thần Quyết định 74/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 7/5/2001)

+ Tập trung bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh đào tạo theo đặt hàng của các doanh nghiệp.

+ Tích cực chuẩn bị cho việc liên kết đào tạo cao học quản lý kinh doanh công nghệ (Techno-MBA).

+ Phổ cập phương pháp giảng dạy tích cực cho người lớn tuổi, trước hết cho đội ngũ cán bộ giảng viên, cộng tác viên và thỉnh giảng của Trường, phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên.