Trường Quản lý khoa học và công nghệ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

 Báo cáo tại hội nghị, bà Đào Thị Ái Thi, Phó Hiệu trưởng cho biết, tổng số chỉ tiêu biên chế của Trường được duyệt là 34 người, số lao động có mặt thường xuyên năm 2014 là 33 người. Trong năm 2014, Trường đã đạt được nhiều kết quả trong các hoạt động xây dựng và ban hành các văn bản quy định nội bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ KH&CN; nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế; hoạt động dịch vụ;... 

 

PGS. TS. Phó Hiệu trưởng Đào Thị Ái Thi báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Trường Quản lý KH&CN có chức năng giúp Bộ trưởng thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý KH&CN. Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của các lớp công tác đào tạo, bồi dưỡng, các phòng, khoa của Trường đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ để xây dựng nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tích cực, chủ động của người học, tăng cường trao đổi, tổ chức tham quan thực tế. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng vì thế đã bảo đảm thiết thực và hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống. 

 

TS. Hiệu trưởng Vũ Trường Sơn tặng Giấy khen cho các CBVC có thành tích cao trong công tác trong năm 2014

Theo chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được Bộ giao năm 2014, Trường đã tổ chức 18 lớp tập huấn cho cán bộ, công chức thuộc các Sở KH&CN và 09 lớp cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ KH&CN; 07 khóa tập huấn; một số lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo ngạch;... Có khoảng gần 3.000 học viên đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ KH&CN. Sau mỗi khóa học, Trường đều tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để khóa sau có chất lượng tốt hơn.

Trường cũng đã triển khai nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo Nghị định thư với CHDCND Lào "Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý KH&CN của CHDCND Lào giai đoạn 2013 - 2014" (giai đoạn 2); đề tài nghiên cứu xây dựng bộ giáo trình "Quản lý nhà nước về KH&CN" trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Ngoài các nhiệm vụ được Bộ giao, Ban Giám hiệu Trường đã chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ, giáo viên nghiên cứu khoa học, tham gia các hội thảo khoa học cho các giáo viên để trao đổi nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng giảng dạy. Có nhiều bài báo của cán bộ đã được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành KH&CN. 

 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014 cũng còn một số hạn chế như các bài giảng mặc dù đã có đổi mới và được cập nhật thông tin, nhưng nhìn chung tốc độ đổi mới còn chậm, chưa đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới, tổ chức cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động KH&CN cũng như mong muốn của học viên,... 

Năm 2015, Trường sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy, nhân lực và quy chế làm việc; tiếp tục tăng cường, mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng và chuẩn hóa chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng nhóm đối tượng học viên với các cấp độ khác nhau; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế nhằm phục vụ tốt hơn cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường nguồn thu thông qua các hoạt động dịch vụ, liên doanh, liên kết;... của các Trung tâm trực thuộc Trường;...

 

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Việt Thanh ghi nhận và đánh giá cao các kết quả Trường đạt được với đội ngũ nhân lực khiêm tốn. Thứ trưởng chỉ đạo thời gian tới, Trường cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để điều phối, khớp nối hoạt động đào tạo nhằm tránh tản mạn, trùng lặp nội dung đào tạo. Đồng thời, xây dựng đề án về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý KH&CN. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, Trường cần tập trung đổi mới nội dung đào tạo phù hợp với nội dung đổi mới của Luật KH&CN, để tinh thần đổi mới của Luật KH&CN được lan tỏa, đưa KH&CN thực sự trở thành một động lực để phát triển kinh tế xã hội.

Ban Thông tin,

(Tin: theo website MoST, ảnh: HVT)