Trường Quản lý KH&CN tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức năm 2013

 

Tham dự có Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng, Hiệu trưởng Trường Quản lý KH&CN Trần Đắc Hiến, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ và lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhà Trường.

Thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường, Hiệu trưởng Trần Đắc Hiến cho biết, ngay từ đầu năm 2013, Ban Giám hiệu đã quán triệt nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch Bộ giao cho Trường đến từng đơn vị để chủ động thực hiện, tích cực kiểm tra đôn đốc tiến độ, chất lượng và hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch; trình Bộ trưởng ban hành Điều lệ Tổ chức hoạt động của Trường tại Quyết định số 1456/QĐ-BKHCN ngày 10/6/2013 và ban hành một số văn bản như: Quyết định số 115/QĐ-TQL về phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khoa, trung tâm; Quyết định số 105/QĐ-TQL ban hành Quy định quản lý hộ chiếu công vụ của cán bộ, viên chức của nhà Trường; Quyết định số 128/QĐ-TQL về Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa trực thuộc Trường,…

 

Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, Trường tiến hành củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự (với 01 PGS, 03 Tiến sỹ, 11 Thạc sỹ,…) kết hợp với cải tạo, sửa chữa, tăng cường trang thiết bị giúp Trường ngày càng đi vào ổn định.

Về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, năm 2013, Trường đã tổ chức 16 lớp tập huấn cho cán bộ, công chức thuộc các Sở KH&CN và 07 lớp cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ; hoàn thành 16 lớp ở địa phương với 1.787 lượt học viên, 06 lớp của Bộ.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, Trường đã triển khai thực hiện theo đúng tiến độ được phê duyệt 04 nhiệm vụ KH&CN, trong đó có 02 nhiệm vụ cấp Bộ và 02 nhiệm vụ cấp nhà nước. Hiện nay, cả 4 nhiệm vụ trên đã được các chủ nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung, đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu của Bộ.

Cũng theo Hiệu trưởng Trần Đắc Hiến, bên cạnh những thành tích đã đạt được trong năm 2013, thời gian tới, nhà Trường tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân lực, đặc biệt là đội ngũ giảng viên hữu cơ; tăng cường kỷ luật lao động, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Trường để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhằm đáp ứng tổt các nhiệm vụ chính trị do Lãnh đạo Bộ giao. Ngoài ra, Trường sẽ mở rộng thêm nhiều loại hình đào tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng và chuẩn hóa chương trình, tài liệu đào tạo phù hợp với từng nhóm đối tượng học viên; nâng cao chất lượng và chuyên nghiệp hóa công tác kế hoạch tài chính, tổ chức cán bộ, hành chính,…

Hoàng Văn Thụ

(Theo website Bộ KH&CN)