Trường Quản lý KH&CN ký Ý định thư (LOI) về thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Adelaide, Úc

Tại buổi làm việc Hiệu trưởng Trường Quản lý Khoa học và công nghệ - TS Vũ Trường Sơn và Giáo sư Lawrence Abeln Hiệu trưởng Trường kinh doanh, Đại học Adelaide đã cùng ký Thỏa thuận hợp tác với sự chứng kliến của Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ và Bộ trưởng Việc làm, Đào tạo sau đại học và Kỹ năng bang Nam Úc.

 

Trong thời gian qua, Trường đại học Adelaide và Trường Quản lý Khoa học và công nghệ đã tích cực trao đổi về các hoạt động hợp tác hai bên, đặc biệt là hợp tác hỗ trợ kĩ thuật của Trường đại học Adelaide về nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu, tư vấn của Trường Quản lý Khoa học và công nghệ, hướng tới thành lập Học viện Quản lý khoa học và công nghệ, theo định hướng Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020.

Việc ký kết Ý định thư thỏa thuận hợp tác  là cơ sở cho các hoạt động hợp tác hai bên về đào tạo, nghiên cứu, tư vấn phù hợp nhu cầu, tiềm năng, và lợi ích hai bên trong thời gian tiếp theo../.

Ban Thông tin