Phó Hiệu trưởng Đào Thị Ái Thi tiếp đại diện Công ty SIT, Israel

 

Tại buổi làm việc, PGS. TS. Đào Thị Ái Thi đã giới thiệu tóm tắt quá trình hình thành và phát triển cũng như những chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Trường Quản lý KH&CN. Phó Hiệu trưởng Ái Thi nhấn mạnh sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong toàn quốc về quản lý KH&CN. Trong đó, các chương trình đào tạo về đổi mới, sáng tạo đóng vai trò quan trọng.

 

Các đại biểu tham dự buổi làm việc chụp hình lưu niệm

Bà Daphna Murvitz - đại diện khu vực Châu Á của Công ty SIT, Israel đã có bài trình bày ấn tượng, giới thiệu khái quát về Công ty SIT, đặc biệt là các phương pháp nhằm thúc đẩy tư duy sáng tạo, các công cụ và phương pháp sáng tạo là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của mỗi tổ chức/ doanh nghiệp cả ở khu vực công và khu vực tư. Bà Daphna Murvitz hy vọng hai bên sẽ có các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

PGS. TS. Đào Thị Ái Thi cũng bày tỏ hi vọng rằng chuyến thăm và làm việc của bà Daphna Murvitz - đại diện khu vực Châu Á của Công ty SIT sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai bên. PGS. Ái Thi cảm ơn bà Daphna Murvitz đã đến thăm Trường và khẳng định hai bên tiếp tục trao đổi thông tin, chia sẻ tài liệu, để có thể tổ chức được các hoạt động đào tạo về đổi mới công nghệ và hoạt động tư duy sáng tạo trong thời gian sớm nhất.

Ban Thông tin