Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật trao tặng sách cho Trường Quản lý khoa học và công nghệ

 

Hiệu trưởng Vũ Trường Sơn, Giám đốc Phạm Ngọc Khôi trao Biên bản bàn giao sách

Số sách do Nhà xuất bản KH&KT trao tặng cho Trường Quản lý KH&CN đợt này là hơn 140 đầu sách, bao gồm các sách chuyên khảo, từ điển giải nghĩa các lĩnh vực KH&CN, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực KH&CN, các công trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã được nghiệm thu đạt kết quả, cùng nhiều sách, tài liệu quý khác.

 

Hiệu trưởng Vũ Trường Sơn, Giám đốc Phạm Ngọc Khôi và các đại biểu tham dự

Thủ trưởng hai cơ quan cũng đã ký kết biên bản bàn giao số sách do Nhà xuất bản KH&KT trao tặng cho Trường Quản lý KH&CN đợt này. Đại diện lãnh đạo, cán bộ hai bên cũng đã cùng nhau trao đổi, bàn bạc về các khả năng, cơ hội và phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Ban Thông tin