Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013 và phương hướng thi đua năm 2014 Khối Trường - Báo chí - Trung tâm

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Trần Đắc Hiến - Hiệu trưởng Trường Quản lý KH&CN, Khối trưởng Thi đua Khối Trường - Báo chí - Trung tâm năm 2013 trình bày báo cáo tổng kết những kết quả đạt được trong năm 2013 và phương hướng hoạt động trong năm 2014.

Theo đó, trong năm 2013, Trường Quản lý KH&CN với vai trò là Khối trưởng Khối thi đua Trường - Báo chí - Trung tâm đã phối hợp các thành viên trong Khối phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác và lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn diễn ra trong năm 2013.

 

Toàn cảnh hội nghị

Các đơn vị trong Khối đã tổ chức phát động thi đua với khẩu hiệu “Đồng tâm chung sức phát triển công tác đào tạo, truyền thông vì sự nghiệp đổi mới hoạt động KH&CN”. Trong năm qua, các đơn vị trong Khối đã hoàn thành được nhiệm vụ bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý KH&CN. Các Báo, Tạp chí, Trung tâm Truyền thông đã đưa tin, bài kịp thời, nhằm tuyên truyền phổ biến kiến thức và chủ trương đường lối, chính sách của Đảng nhà nước về phát triển KH&CN. Đặc biệt trong năm 2013 là năm triển khai nhiều văn bản quan trọng liên quan trực tiếp đến hoạt động KH&CN như: Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI, Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam đến năm 2020, Luật KH&CN năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật đã phối hợp với các đơn vị xuất bản và nộp lưu chiểu được gần 200 đầu sách khoa học kỹ thuật các loại với 150.000 bản. Trung tâm Tin học đã bảo đảm duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN; đảm bảo tốt cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT cho các đơn vị trong Khối cơ quan Bộ triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn và công tác quản lý Nhà nước về KH&CN.

Thảo luận về phương hướng hoạt động trong năm 2014, các đơn vị thuộc Khối đã thống nhất phương hướng triển khai nhiệm vụ bao gồm: Quyết tâm lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ XI Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Luật KH&CN năm 2013 và Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020; Hưởng ứng các phong trào thi đua do Khối và Bộ phát động đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đoàn kết xây dựng Khối trong sạch, vững mạnh, kỷ luật, kỷ cương và phát triển bền vững.

Cũng trong Hội nghị tổng kết, các đơn vị thuộc Khối đã nhất trí giao ước thi đua năm 2014 với khẩu hiệu “Đoàn kết, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Bộ KH&CN”. Khối cũng bầu Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN làm Khối trưởng, Trung tâm Tin học làm Khối phó Thi đua Khen thưởng trong năm 2014.

Hoàng Văn Thụ

(Theo website Bộ KH&CN)