Đại hội Chi bộ Trường Quản lý khoa học và công nghệ nhiệm kỳ 2015 - 2020


Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Vũ Trường Sơn - Bí thư Chi bộ đọc diễn văn khai mạc Đại hội, nêu rõ mục đích ý nghĩa, nội dung yêu cầu của Đại hội. Đồng chí Bùi Đức Vinh - Phó Bí thư Chi bộ đã đọc dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ, trong đó có nội dung kiểm điểm của cấp ủy. Chi bộ Trường luôn chú trọng việc giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác triển khai học tập nghị quyết, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và ngăn ngừa, chống suy thoái đạo đức, tư tưởng, lối sống trong cán bộ, đảng viên và quần chúng.

 

Công tác phát triển đảng của Chi bộ được đặc biệt quan tâm, bên cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, các cán bộ còn được khuyến khích tu dưỡng rèn luyện vươn lên Đảng. Hiện nay hầu hết cán bộ trẻ, đoàn viên của đơn vị đã được cử đi học các lớp tìm hiểu và nâng cao nhận thức về Đảng và được Chi bộ phân công đảng viên giúp đỡ phấn đấu. Nhiệm kỳ 2010 - 2015, chi bộ đã kết nạp được 04 đảng viên mới, và vừa qua 02 quần chúng ưu tú đủ tiêu chuẩn kết nạp đã được Chi bộ trình hồ sơ lên Đảng ủy Bộ KH&CN đề nghị kết nạp trong tháng tới.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Đắc Hiến đánh giá cao và chúc mừng tập thể cấp ủy, Chi bộ Trường vì những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đồng chí Hiến đề nghị Chi bộ Trường cần tiếp tục tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại, phát huy thành tích đạt được trên các lĩnh vực: giáo dục chính trị, tư tưởng, trọng tâm là vấn đề đoàn kết nội bộ; về phát triển tổ chức Chi bộ; về vai trò của cấp ủy trong việc lãnh đạo cơ quan; vấn đề nhân sự, tổ chức và cán bộ. Đồng chí Hiến tin tưởng rằng, với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Chi bộ Trường sẽ tiếp tục ổn định, phát triển về mọi mặt, thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội.

 

Đại hội Chi bộ Trường đã bầu được 04 đồng chí tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội tiếp tục tín nhiệm cao và bầu đồng chí Vũ Trường Sơn là Bí thư Chi bộ Trường Quản lý KH&CN nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội cũng đã bầu các đồng chí tham gia đoàn đại biểu đại diện Chi bộ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội Chi bộ Trường Quản lý KH&CN đã kết thúc thành công với việc nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Trường Quản lý KH&CN nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ban Thông tin