Bế giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính” (khóa 1)

Tham dự lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính” (khóa 1) có 49 học viên từ 21 đơn vị thuộc Bộ KH&CN. Trong thời gian 02 tháng học tập, các học viên đã được các giảng viên là các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước trình bày 17 chuyên đề và 3 báo cáo thực tế. Các học viên đã hoàn thành 02 bài kiểm tra và bài tiểu luận cuối khóa. Kết quả 100% học viên đã hoàn thành chương trình và được cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính”. Trong đó, có 07 học viên đạt thành tích cao trong học tập và được tuyên dương, khen thưởng.

 

TS. Vũ Trường Sơn (thứ 4 từ bên phải sang) trao Chứng chỉ cho các học viên

Đại diện lãnh đạo các cơ quan phối hợp, tổ chức lớp, TS. Vũ Trường Sơn, PGS. TS. Đào Thị Ái Thi và ông Đỗ Việt Trung đã cùng trao chứng chỉ cho các học viên tham gia lớp Bồi dưỡng, trao Quyết định khen thưởng, Giấy khen cho các học viên đạt thành tích cao trong học tập.

 

TS. Vũ Trường Sơn và ông Đỗ Việt Trung (ngoài, bên trái) cùng trao Giấy khen cho các học viên

TS. Vũ Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường Quản lý KH&CN và ông Đỗ Việt Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, phát biểu tại buổi lễ, đã đánh giá cao ý thức tham gia và kết quả học tập của các học viên. Lãnh đạo hai cơ quan cũng tin tưởng rằng các kiến thức thu lượm được từ khóa học sẽ giúp cho các công chức, viên chức của Bộ KH&CN hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình tại mỗi cơ quan, đơn vị công tác.

 

Tập thể lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính” (khóa 1)

Lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính" (khóa 1), tổ chức từ ngày 25/4/2014 đến ngày 25/6/2014 tại Hà Nội, đã đạt kết quả và kết thúc theo đúng kế hoạch.

Ban Thông tin