Tin vắn

Ø     Trường đã xây dựng và nâng cấp xong trang Web, và chuẩn bị đưa lên mạng nội dung hỏi đáp về quản lý KH&CN cấp huyện thị phục vụ cho công tác đào tạo từ xa.

Ø     Ngày 4/6/2004 tại khách sạn Sophitel Plaza – Hà Nội, Hiệu trưởng trường NVQL đã có buổi làm việc với InWent về triển vọng, hợp tác đào tạo với các chương trình do InWent tổ chức cho 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Tham dự có Ông Hans Ulrich Fuhrke – Đại diện InWent tại khu vực Đông Dương, Ông Thomas Schwedersky - Đặc phái viên của chương trình xoá đói giảm nghèo và các tổ chức đối tác  ở Việt Nam.

 Ø Lớp “Bồi dưỡng kiến thức kinh tế – kỹ thuật” khoá 21, 23 đang được tổ chức tại Hà Nội cho các đối tượng là nghiên cứu viên, kỹ sư thi lên ngạch nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính, có 186 học viên từ 11 bộ ngành tham dự.