Thông báo mời thầu

 

 
 
 
 

Gói thầu:
Sản xuất bài giảng điện tử theo công nghệ Rich Media
Thuộc Nhiệm vụ:
Nghiên cứu xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu bài giảng cho hệ thống đào tạo trực tuyến về quản lý KH&CN (e-MTI)
Nguồn vốn:
Ngân sách nhà nước
Bên mời thầu:
Trường Quản lý KH&CN – Bộ KH&CN
Hình thức lựa chọn nhà thầu:
Chào hàng cạnh tranh
Thời gian phát hành HSYC:
từ 08h00 ngày 20/9/2012 đến 09h00 27/9/2012 (trong giờ hành chính)
Địa điểm:
Văn phòng Trường Quản lý KH&CN – Bộ KH&CN, tầng 4, số 38 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại: (04) 38258285/ 01662700008

Thời hạn cuối nhận Hồ sơ: 09h00 ngày 27/9/2012.