Thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử tại Hà Nội

Hội thảo “Thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử”  do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thương mại, UBND thành phố Hà Nội  tổ chức tại Hà Nội ngày 23/9, là dịp để các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai ứng dụng thương mại điện tử trong xu hướng hội nhập.

Tại hội thảo, hầu hết các đại biểu cho rằng ở Việt Nam những năm gần đây, thương mại điện tử là công cụ nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập.

Doanh nghiệp khi tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử cũng sẽ có thêm cơ hội thuận lợi tiếp cận và cập nhật nhanh chóng với thông tin thương mại điện tử trong nước và quốc tế./.

H.V.T