Thông báo mở lớp “Quản lý nhà nước về KH&CN - Chương trình tiền công vụ” tại Đồ Sơn

Thực hiện kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH&CN năm 2008, Trường Nghiệp vụ quản lý KH&CN sẽ tổ chức lớp tập huấn “Quản lý nhà nước về KH&CN - Chương trình tiền công vụ”, từ ngày 11- 24/ 8/ 2008 tại Đồ Sơn - Hải Phòng.

Nội dung lớp tập huấn bao gồm 13 chuyên đề với 3 khối kiến thức: khối kiến thức cơ bản, khối kiến thức chuyên môn và khối kiến thức các kỹ năng quản lý. Đối tượng tham dự là cán bộ, chuyên viên mới chuyển ngành và mới được tuyển dụng thuộc Bộ KH&CN và các Sở KH&CN.

Đề nghị Quý đơn vị có nhu cầu cử cán bộ tham gia lớp tập huấn, gửi danh sách đăng ký tham dự (ghi rõ: họ và tên, năm sinh, vị trí công tác, cơ quan công tác, điện thoại) về Trường Nghiệp vụ quản lý KH&CN trước ngày 05/ 8/ 2008.

* Quý đơn vị cũng có thể đăng ký tham dự trực tuyến tại đây

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trường Nghiệp vụ quản lý KH&CN, 38 Ngô Quyền, Hà Nội

Điện thoại: 04.9344052; 8241017 (gặp Tào Thành Nam ); Fax: 04.8262563;

E-mail: mti@vista.gov.vn

Hoàng Văn Thụ

P. Đào tạo và Hợp tác quốc tế

(Theo Công văn số 78/NVQL ngày 21/ 7/ 2008

của Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ quản lý KH&CN)