10 năm hợp tác KH&CN Việt Nam - CHLB Đức

Từ đó đến nay, môi trường hợp tác cho các nhà khoa học không ngừng được cải thiện. Từ chỗ chỉ nhận sự trợ cấp học bổng của một số cơ quan tài trợ Đức, quan hệ hợp tác đã nâng lên một mức độ mới như thường xuyên trao đổi thông tin, trao đổi chuyên gia, tổ chức hội nghị, hội thảo và đặc biệt là thực hiện các dự án nghiên cứu chung. Việt Nam đã trở thành trọng tâm ở châu Á về hợp tác KH&CN với CHLB Đức. Hàng năm nhiệm vụ hợp tác đã được các nhà khoa học đề nghị và triển khai, rất nhiều trong số đó nhận được hỗ trợ kinh phí của Bộ KH&CN Việt Nam cũng như Bộ Liên bang về Giáo dục và Nghiên cứu CHLB Đức. Quan hệ hợp tác trực tiếp giữa các cơ quan nghiên cứu KH&CN của hai nước được mở rộng cùng với sự hỗ trợ ngày càng tăng của các tổ chức tài trợ.

Nhiều kết quả hợp tác KH&CN đã được áp dụng trong sản xuất và đời sống, góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội cũng như tăng cường tiềm lực nghiên cứu KH&CN cho Việt Nam . Hàng trăm chuyên gia KH&CN đã được đào tạo . Lực lượng này sẽ làm nòng cốt để hai bên đẩy mạnh hơn nữa về hợp tác kinh tế - thương mại nói chung và KH&CN nói riêng trong thời gian tới.

Nếu trước đây 10 năm, hình thức hợp tác chỉ là trao đổi thông tin và chuyên gia, thì nay chúng ta đã có nhiều dự án nghiên cứu chung về những vấn đề mà hai bên cung quan tâm. Đặc biệt là 5 năm gần đây, hai bên cùng xây dựng những chương trình/dự án hợp tác nghiên cứu – triển khai tổng thể, tập trung nhiều dự án cùng giải quyết một hoặc một vài vấn đề của KH&CN bao gồm nghiên cứu đến chuyển giao công nghệ và đào tạo chuyên gia với sự tham gia của nhiều cơ quan khoa học và các đơn vị sản xuất, trong đó có cả công ty của Nhà nước.

Từ ngày 27 – 29/9/2006, Lễ kỷ niệm “10 năm thiết lập quan hệ hợp tác KH&CN giữa Việt Nam và CHLB Đức” sẽ diễn ra tại Hà Nội nhằm mục đích trình diễn các kết quả hợp tác KH&CN giữa hai nước trong thời gian qua, đồng thời xác định phương hướng cũng như các biện pháp cần thiết để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác trong thời gian tới. Đây sẽ là một cơ hội tốt để các nhà khoa học và doanh nhân của cả hai nước có điều kiện giao lưu và trao đổi kinh nghiệm trong nghiên cứu, quản lý khoa học và chuyển giao công nghệ, gắn khoa học với sản xuất và đời sống.

Hàng trăm nhà khoa học, quản lý và doanh nhân của hai nước sẽ tham dự các hoạt động nói trên, trong đó có khoảng 60 chuyên gia của phía Đức trên lĩnh vực KH&CN khác nhau. Dẫn đầu đoàn Đức là Gs.Ts. Frieder Meyer-Krahmer, Quốc vụ khanh Bộ Liên bang về Giáo dục và Nghiên cứu CHLB Đức

H.V.T

(Nguồn: Website Bộ Khoa học và Công nghệ)