Danh sách các khách sạn tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam

Palm Garden Resort
Địa chỉ: Biển Cửa Đại - Hội An
Điện thoại: (84.510)927927
info@pgr.com.vn
www.palmgardenresort.com.vn

Hội An Beach Resort 
Địa chỉ: Cửa Đại Hội An
Điện thoại: (84.510)927011
hoianbeach@dng.vnn.vn
www.hoianbeachresort.com.vn

Khách Sạn Victoria 
Địa chỉ: Biển Cửa Đại Hội An
Điện thoại: (84.510) 927040
resa.hoian@victoriahotels-asia.com
www.victoriahotels-asia.com

Khách sạn Hội An
Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo
Điệnthoại:(84.510) 861445
hoianhotel@dng.vnn.vn
www.hoiantourist.com

Vĩnh Hưng Resort
Địa chỉ: 111. Ngô Quyền
Điện thoại: (84.510) 861621
vinhhung.ha@dng.vnn.vn
www.vinhhunghotel.com

Khách Sạn Ven Sông 
Địa chỉ: Đường Cửa Đại
Điện thoại: (84.510) 864800
hoianriver@dng.vnn.vn
www.hoianriverresort.com

Khách sạn Đông An 
Địa chỉ: Cẩm An Hội An
Điện thoại: (84.510)927888
donganbeachhotel@dng.vnn.vn
www.donganbeachhotel.com.vn

Khách sạnTháiBìnhDương
Địa chỉ: 167. Cửa Đại
Điện thoại: (84.0510)923777
info@hoianpacific.com
www.hoianpacific.com

Khách sạn Life Resort
Địa chỉ: 01 Phạm Hồng Thái
Điện thoại: (84.510)914555
hoian@life-resorts.com
http://www.life-resorts.com

Khách Sạn Hoài Thành
Địa chỉ:  Lý Thường Kiệt
Điện thoại: (84.510)861171
info@hoaithanhhotel.com
www.hoaithanhhotel.com

Khách sạn Vạn Lợi
Thôn Xuyên Trung - Cẩm Châu
Điện thoại: (84.510) 936205
vanloihotel@dng.vnn.vn
www.vanloihotel.com

Khách Sạn Đông Dương 
Địa chỉ: 87. Cửa Đại -  Hội An
Điện thoại: (84.510)923601
info@hoianindochine.com
www.hoianindochine.com

Khách sạn Hoa Sen
Địa chỉ: Cẩm Châu - Cửa Đại
Điện thoại: (84.510) 923357
hoianlotus@dng.vnn.vn
www.hoianlotushotel.com

Khách sạn nhà cổ
Địa chỉ: 377. Cửa Đại - Hội An
Điện thoại: (84.510)923377
hoangthinhha@dng.vnn.vn
www.ancienthouseresort.com

Khách sạn Đồng Xanh       
Địa chỉ: 423 Cửa Đại
Điện thoại: (84.510) 863484
greenfield@dng.vnn.vn

 

www.hoiangreenfieldhotel.com

 

 

 

Khách sạn Thuỳ Dương III
Địa chỉ: 94. Bà Triệu
Điện thoại: (84.510)916565
thuyduongco@dng.vnn.vn
thuyduonghotel-hoian.com

Khách sạn Vĩnh Hưng II 
Địa chỉ: Lô P bao Nhị Trưng
Điện thoại: (84.510) 863717
vinhhung.ha@dng.vnn.vn
www.vinhhunghotel.com

Khách sạn Huy Hoàng Resort
Địa chỉ: Cửa Đại - Hội An
Điện thoại: (84.510)914444
gloryhotel-hoian@dng.vnn.vn
www.gloryhotel-hoian.com

Khách sạn Hải Yến 
Địa chỉ: 22A Cửa Đại
Điện thoại: (84.0510)861994
kshaiyen@dng.vnn.vn
www.haiyenhotels.com

Khách sạn Công đoàn Hội An
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo
Điện thoại: (84.510)862370
hatradeunion@dng.vnn.vn
www.hoiancongdoan.com

Khách sạn Thanh Bình III 
Địa chỉ: Đường Nhị Trưng
Điện thoại: (84.0510) 916364

Khách sạn Thành Phát
Địa chỉ: 49 Cửa Đại
Điện thoại: (84.0510)923220

Khách sạn Hà An
Địa chỉ: 06 Phan Bội Châu
Điện thoại: (84.510) 863126

Khách sạn Phước An
Địa chỉ: 31/1 Trần Cao Vân
Điện thoại: (84.510)916757

Khách sạn Hải Âu 
Địa chỉ: Đường Cửa Đại
Điện thoại: (84.510)914577
haiauhotelha@yahoo.com
www.haiauhotelha.com

Khách sạn Vĩnh Hưng III
Địa chỉ: Đường Nhị Trưng
Điện thoại: (84.510) 916277

Email: vinhhung.ha@dng.vnn.vn
www.vinhhunghotel.com

Khách sạn Phố Hội II
Địa chỉ: Thôn 1, Cẩm
Nam
Điện thoại: (84.510) 862628
phohoiht@dng.vnn.vn
phohoiriversidehoian.com

Khách sạn Phương Nam 
Địa chỉ: 224 Ly Thai To
Điện thoại: (84.0510)923401
bookings@hoianphuongnamhotel.com

 

www.hoianphuongnamhotel.com

 

 

 

Khách sạn An Phú 
Địa chỉ: 30 Nguyễn Duy Hiệu
Điện thoại: (84.510)914347

Khách sạn Thiện Trung
Địa chỉ: 63 Trần Hưng Đạo
Điện thoại: (84.510) 861720

Khách sạn Huy Hoàng
Địa chỉ: Hùng Vương
Điện thoại: (84.510) 916234
gloryhotel-hoian@dng.vnn.vn
www.gloryhotel-hoian.com

Khách sạn Thanh Bình II
Địa chỉ: Đường Nhị Trưng 
Điện thoại: (84.510) 863715
vothihong@dng.vnn.vn
thanhbinhhotel.com.vn/tb/home

Khách sạn Thùy Dương I
Địa chỉ: 11. Lê Lợi
Điện thoại: (84.510) 961574
thuyduongco@dng.vnn.vn
www.thuyduonghotel-hoian.com

Khách sạn Nhi Nhi
Địa chỉ: 60. Hùng Vương
Điện thoại: (84.510) 916718 - 916719
letannhinhiha@yahoo.com
www.freewebs.com/nhinhihotel/vnhinhi.htm

Khách sạn Đồng Khánh 
Địa chỉ: 42 Nguyễn Duy Hiệu
Điện thoại: (84.510) 914400

Khách sạn Hoàng Trinh
Địa chỉ: 76/4 Trần Hưng Đạo
Điện thoại: (84.510) 916579

Khách sạn Thiện Thanh
Địa chỉ: 34 bao Nhị Trưng
Điện thoại: (84.510) 916545

Khách sạn Hoạ My
Địa chỉ: 29A. Lê Hồng Phong
Điện thoại: (84.510) 916582

Khách sạn Nhị Trưng
Địa chỉ: Lô 13 Nhị Trưng
Điện thoại: (84.510) 863436

Khách sạn Huy Hoàng I
Địa chỉ: 27. Phan Bội Châu
Điện thoại: (84.510) 861453

Khách sạn Bình Minh
Địa chỉ: 12. Thái Phiên
Điện thoại: (84.510) 861943

Khách sạn Thanh Vân
Địa chỉ: 52. Trần Hưng Đạo
Điện thoại: (84.510) 916916

Khách sạn Hợp Yến 
Địa chỉ: Lô 16A Nhị Trưng
Điện thoại: (84.510) 863153

Khách sạn Sao Biển 
Địa chỉ: 15. Cửa Đại
Điện thoại: (84.510) 861589

Khách sạn Phú Thịnh I
Địa chỉ: 144 Trần Phú
Điện thoại: (84.510) 861297

Khách sạn Thanh Bình I
Địa chỉ: 01. Lê Lợi 
Điện thoại: (84.510) 861740

Khách sạn Vĩnh Huy
Địa chỉ: 203 Lý Thường Kiệt
Điện thoại: (84.510) 916559
vinhhuyhotel2002@yahoo.com
w
ww.vinhhuyhotel.com

 

 

Khách sạn Thùy Dương II
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo
Điện thoại: (84.510) 861394

thuyduongco@dng.vnn.vn

www.thuyduonghotel-hoian.com

Khách sạn Mỹ Châu 
Địa chỉ: 04. Trần Cao Vân
Điện thoại: (84.510) 916307

Khách sạn Minh Quang 
Địa chỉ: Lô 44 Nhị Trưng
Điện thoại: (84.510) 916230

Khách sạn Phương Đông
Địa chỉ: Lô 16 bao Nhị Trưng
Điện thoại: (84.510) 916339

Khách sạn Cửa Đại
Địa chỉ: 18A. Cửa Đại 
Điện thoại: (84.510) 862231

Khách sạn Đại Long  
Địa chỉ: Lô 19A Nhị Trưng
Điện thoại: (84.510) 916232

Khách sạn Thiên Nga
Địa chỉ: Lô 5 Bao Nhị Trưng
Điện thoại: (84.510) 916209

Khách sạn Dấu Ấn
Địa chỉ: 276 Cửa Đại
Điện thoại: (84.510) 923999
sales@hoiantrailsresort.com.vn
www.hoiantrailsresort.com.vn

Khách sạn Cát Vàng
Địa chỉ: Biển Cửa Đại
Điện thoại: (84.510) 927555
info@swiss-belhotelgoldensandresort.com
www.swiss-belhotel.com

 

 

Khách sạn Hội Phố
Địa chỉ: Lô 4, Nhị Trưng
Điện thoại: (84.510) 864057

 

Khách Sạn Phú Thịnh II
Địa chỉ: Sơn Phô Cẩm Châu
Điện thoại: (84.510) 923923

Khách sạn Cát Biển
Địa chỉ:  Cửa Đại
Điện thoại: (84.510) 927999

Khách sạn Hoà Bình
Địa chỉ: Đường Nhị Trưng
Điện thoại: (84.510) 861500

Khách sạn NHNN&PTNN
Địa chỉ: Đường Thanh Niên
Điện thoại: (84.510) 927729

Khách sạn Thanh Xuân
Địa chỉ: Lô 22-23 bao Nhị Trưng
Điện thoại: (84.510) 916696

Khách sạn Phố Hội I
Địa chỉ: 7/2 Trần Phú
Điện thoại: (84.510) 861633
phohoiht@dng.vnn.vn
http://phohoiriversidehoian.com

Khách sạn Thảo Nguyên
Địa chỉ: 21-22 Hai Bà Trưng
Điện thoại: (84.510) 921921
grasslandhotel@vnn.vn

 

www.grasslandhotel.com.vn

 

 

 

Khách sạn An Huy
Địa chỉ: 30. Phan Bội Châu
Điện thoại: (84.510) 914627
anhuyhote@vnn.vn
http://www.anhuyhotel.com

Khách sạn Vĩnh Hưng I
Địa chỉ: 143. Trần Phú
Điện thoại: (84.510) 861621
vinhhung.ha@dng.vnn.vn

 

www.vinhhunghotel.com

 

 

 

 

Khách sạn Nguyên Phương
Địa chỉ: Lô 6 Nhị Trưng
Điện thoại: (84.510) 916588

Khu Du lịch Làng Quê Việt Nam
Địa chỉ: Cẩm
Nam
Đt: (84.510) 936089/916081
vnhomeland@dng.vnn.vn
www.hoian-village.com

 

 

Khách sạn Phước An 2
Địa chỉ: 242. Cửa Đại
Điện thoại: (84.510) 

 

Khu Du lịch Vườn Trầu
Địa chỉ: Hội An
Điện thoại: (84.510) 


 

 

Hoàng Văn Thụ

Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế

(Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam )