Cisco giúp Đà Nẵng xây dựng

Ngày 5/7, Cisco Systems đã ký với Sở Bưu chính - Viễn thông Đà Nẵng thoả thuận hợp tác trợ giúp Đà Nẵng trở thành "Thành phố điện tử" thông qua việc nghiên cứu, xây dựng “Đề xuất kiến trúc Chính phủ điện tử” và giải pháp mạng đô thị băng rộng (Metropolitan Area Network - MAN); phân tích tính kinh tế để thấy được những lợi ích khi áp dụng CNTT – TT phù hợp với quy mô của TP.

Ngoài ra, Cisco sẽ giúp đánh giá hệ thống mạng lõi và các nền tảng hoạt động CNTT – TT của Đà Nẵng với mục tiêu nâng cấp công nghệ và cải tạo cơ sở hạ tầng nhằm tối ưu hóa công tác quản trị, bảo mật mạng và các dịch vụ gia tăng… Đồng thời tư vấn cho TP tránh các sai sót đã mắc phải của nhiều quốc gia khi triển khai xây dựng "Chính quyền điện tử”.

Theo ông James Chia, Tổng Giám đốc Cisco Systems VN, hiện Đà Nẵng đã có đủ nền tảng để xây dựng "TP điện tử" với cơ sở hạ tầng CNTT - TT đang được nâng cao. Ông Chia tin tưởng việc xây dựng “TP điện tử” sẽ giúp Đà Nẵng nâng cao hiệu quả hoạt động điều hành của chính quyền TP, góp phần đơn giản hoá thủ tục hành chính và đảm bảo công bằng, minh bạch trong quan hệ Nhà nước và nhân dân.

Mặt khác, việc xây dựng “TP điện tử” cũng giúp chính quyền gần dân hơn. Đồng thời tạo cơ hội cho mọi người dân tiếp cận CNTT – TT và các dịch vụ công của TP; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia xúc tiến kinh doanh thông qua thương mại điện tử; các học sinh có thể học tập trên mạng, mọi người được tư vấn sức khoẻ trên mạng… Qua đó từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Hoàng Văn Thụ

(Theo: VietNamNet)