CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

 

 

 

 

Thứ năm, 15/11/2012
 08h00 – 08h30
Đăng ký tham dự
08h30-08h45
Khai mạc Hội thảo
08h45-10h15
- Tổng quan về kỹ năng và phương pháp giảng dạy tích cực cho người lớn
- Thảo luận về kỹ năng lập kế hoạch bài giảng, làm việc nhóm
10h15-10h30
Nghỉ giải lao
10h30-11h30
Các đại biểu thảo luận
11h30-14h00
Nghỉ trưa
14h00-15h00
- Các Kỹ năng giao tiếp và giảng dạy của giảng viên
15h00-15h15
Nghỉ giải lao
15h15-17h00
Các đại biểu thảo luận
Thứ sáu, 16/11/2012
08h00-10h00
- Giới thiệu, trao đổi về các phương pháp giảng dạy tích cực: Tình huống, nêu vấn đề, sàng lọc, hỏi đáp, kích thích tư duy, trò chơi, đóng vai, trực quan, kể chuyện, nêu ý kiến lên bảng, phỏng vấn chuyên gia, vẽ tranh, bể cá vàng, làm việc nhóm vv…
10h00-10h15
Nghỉ giải lao
10h15-11h30
Các đại biểu thảo luận
11h30-13h30
Nghỉ trưa
13h30-15h00
- Kỹ năng lồng ghép các phương pháp giảng dạy
- Trao đổi, thảo luận và thực hành giảng dạy theo phương pháp tích cực
15h00-15h15
Nghỉ giải lao
15h15-16h45
Các đại biểu thảo luận
16h45-17h00
Bế mạc hội thảo

Thông tin chi tiết xin liên hệ

Văn phòng - Trường Quản lý KH&CN

Tầng 4, 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội * ĐT: (043) 8258285

Fax: (043) 8262563 * E-mail: vbmti2012@gmail.com