Tổ chức lớp tập huấn “Các kỹ năng quản lý trong lĩnh vực KH&CN” tại Cà Mau

Tham dự lớp tập huấn có 143 chuyên viên, cán bộ quản lý đến từ các Sở KH&CN tỉnh/ thành phố khu vực phía Nam, trong đó 5 vị là Giám đốc, Phó Giám đốc.

PGS. TS Vũ Văn Khiêm - Phó Hiệu trưởng Trường Quản lý KH&CN đã khai giảng lớp tập huấn.

Mục tiêu của lớp tập huấn là cung cấp cho học viên một số kiến thức mới và kỹ năng cần thiết đối với cán bộ quản lý trong lĩnh vực KH&CN.

Nội dung của khóa tập huấn bao gồm: Quản lý và các kỹ năng quản lý; Kỹ năng xây dựng nhiệm vụ KH&CN; Kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng giải quyết xung đột; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng tổ chức hồ sơ công việc; Kỹ năng soạn thảo văn bản và  Kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện dự án.

Học viên và giảng viên đã trao đổi và thảo luận sôi nổi để cùng nhau xác định các vấn đề nảy sinh từ thực tiễn công tác quản lý KH&CN đồng thời tìm các giải pháp đối với các vấn đề đã nêu.

Đa số học viên đánh giá rằng lớp tập huấn có nội dung phù hợp, phương pháp giảng dạy tốt. Một số học viên nêu những ý kiến đóng góp quý báu và cụ thể nhằm giúp nhà trường cải tiến hơn nữa nội dung, chương trình và công tác tổ chức các lớp tập huấn tương tự.

Nhà trường chân thành cảm ơn lãnh đạo và cán bộ Sở KH&CN Cà Mau đã phối hợp chặt chẽ với trường để tổ chức thành công lớp tập huấn, cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các học viên, cảm ơn các giảng viên và cán bộ của trường đã thực hiện tốt công tác giảng dạy và tổ chức lớp.

Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế