10 NĂM - NHỮNG CON SỐ VÀ SỰ KIỆN

2.862 nghiên cứu viên và kỹ sư của các Bộ, ngành trong diện thi nâng ngạch lên nghiên cứu viên chính và kỹ sư chính đã được bồi dưỡng kiến thức kinh tế- kỹ thuật. Trong 5 năm (2001-2006) đã có 32 khoá Bồi dưỡng kiến thức Kinh tế- kỹ thuật được tổ chức. Thành phần học viên tham dự bao gồm: tiến sĩ (chiếm 38% tổng số học viên), thạc sĩ (33%), kỹ sư và cử nhân (28%); trong đó nhiều học viên đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo và quản lý trong các viện và cơ sở nghiên cứu.

Gần 800 lượt học viên đã tham gia 33 lớp tập huấn nghiệp vụ trong các chương trình hợp tác đào tạo giữa Trường với các cơ quan, tổ chức nước ngoài của Đức, Trung Quốc, Nhật bản, Hungary, .v.v. Trong đó, thông qua chương trình hợp tác đào tạo với Tổ chức Nâng cao năng lực quốc tế Đức (InWEnt), Trường đã cử được 7 đoàn công tác gồm 262 lượt học viên học tập tại Cộng hoà Liên bang Đức (1998-2005).

350/671 huyện của 57/64 tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã tham gia tập huấn nội dung tập huấn Nghiệp vụ quản lý nhà nước về KH&CN cho đội ngũ cán bộ huyện đã được Nhà trường tiến hành từ năm 2003.

Khoảng 100 chuyên đề đã được giảng dạy tại 277 lớp tập huấn do Trường Nghiệp vụ quản lý KH&CN tổ chức.

7 bộ sách và giáo trình đào tạo chính thức đã được Trường xây dụng, gồm có: Quản lý Khoa học và Công nghệ (1997), Tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 2 (Khoá VIII) về Khoa học và Công nghệ (1997), Quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ (2000), Quản lý Môi trường (1999), Truyền thông Môi trường (2001), Sổ tay huấn luyện Quản lý môi trường theo phương pháp có sự tham gia của người học (2004) và Quản lý Công nghệ - Chương trình dành cho doanh nghiệp (2006).

9 bằng khen đã được trao cho thành tích hoạt động của Trường Nghiệp vụ quản lý KH&CN. Đặc biệt, Lãnh đạo Bộ đã 2 lần trao Bằng khen cho Trường về những đóng góp tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành trong các giai đoạn 1996-2001 và 2001-2005. Học viện Hành chính Quốc gia đã 3 lần trao Bằng khen cho Nhà trường vì những thành tích trong công tác bồi dưỡng cán bộ. Chi bộ Đảng Trường Nghiệp vụ quản lý cũng được Đảng uỷ Bộ KH&CN trao tặng Bằng khen là Chi bộ trong sạch- vững mạnh. Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Bộ KH&CN cũng đã treo các bằng khen về thành tích xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh cho Công đoàn Nhà trường.

16 là số biên chế của Trường Nghiệp vụ quản lý KH&CN, những người đảm nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Nhà trường trong suốt 10 năm qua.

Tờ tin nội bộ của Trường NVQL KH&CN

Số IV - năm 2006