Những thành tựu đáng ghi nhận trong 10 năm hình thành và phát triển của Trường Nghiệp vụ quản lý Khoa học và công nghệ

  1. Đã góp phần quan trọng nâng mặt bằng nghiệp vụ chuyên môn của công chức hành chính và viên chức sự nghiệp về quản lý KH&CN lên một trình độ mới, đáp ứng yêu cầu chung của công cuộc đổi mới và cải cách hành chính trong ngành khoa học và công nghệ.

 

  1. Từng bước thiết chế hoá lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đặc thù, trong một ngành quản lý nhà nước chuyên trách tham mưu về xây dựng và thực hiện chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ.

 

  1. Trong điều kiện hạn hẹp về nguồn lực, đã phát huy tinh thần  chủ động sáng tạo, phát huy nội lực, lấy ít mà ứng nhiều, tập hợp lực lượng đa ngành đáp ứng nhiệm vụ chính trị được giao với hiệu quả cao nhất, lựa chọn được cách làm thích hợp để vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa phát triển lâu dài.

 

  1. Đã kiên trì xây dựng nên ngành học mới về quản lý khoa học và công nghệ, với chương trình khung, nội dung học thuật phong phú, thiết thực, đáp ứng nhu cầu thực tiễn đổi mới trong quản lý KH&CN, được  đảm bảo bằng các tài liệu, học liệu nghiêm túc.Đã tạo dựng một địa chỉ có uy tín về học thuật, một thương hiệu được nhiều công chức, viên chức trong lĩnh vực quản lý KH&CN mến mộ .

Hoàng Văn Thụ

P. Đào tạo và Hợp tác quốc tế

(Trích Báo cáo của Ban Lãnh đạo Nhà trường tại lễ Tuyên dương và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN cho đơn vị ngày 12-1-2007)