Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (chương trình tiền công vụ) tại Hà Nội

 

             Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về KH&CN (chương trình tiền công vụ) được tổ chức dành riêng cho đối tượng các cán bộ, công chức (CBCC) mới được tuyển dụng trong các cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN. Chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng đã được Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ký quyết định số 3326/QĐ-BKHCN ngày 19 tháng 11 năm 2015 phê duyệt và ban hành.

TS. Vũ Trường Sơn phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng
Tham gia lớp bồi dưỡng có 53 học viên là CBCC các đơn vị: Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Công nghệ cao, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ Khoa học XH&TN, Vụ Pháp chế, Vụ Phát triển KH&CN địa phương, Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN, Ban Quản lý KCNC Hòa Lạc, Tổng cục TC ĐL CL, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Cục Năng lượng nguyên tử và Cục Công tác phía Nam.
Phó Vụ trưởng Cao Huy Long phát biểu tại buổi lễ
Trong 03 tuần, học viên đã được nghe trình bày, trao đổi thảo luận 15 chuyên đề bài giảng, thuộc 03 khối kiến thức: kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên môn và các kỹ năng. Chương trình nhằm mục tiêu trang bị cho người học các kiến thức chung về quản lý nhà nước, quản lý KH&CN, các kỹ năng thực thi nhiệm vụ để có thể đảm nhiệm công việc của một chuyên viên. Ban tổ chức lớp còn bố trí cho học viên đi tham quan thực tế và hướng dẫn viết thu hoạch cuối khóa.
Các học viên nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học
Học viên tham gia lớp bồi dưỡng đã rất tích cực tham gia nghe giảng, hoàn thành các bài kiểm tra, thu hoạch cuối khóa đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học. Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về KH&CN (chương trình tiền công vụ) đã kết thúc, cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra. Học viên tham gia lớp học, ngoài các kiến thức thu nhận được, còn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, mở rộng các mối quan hệ công tác giữa các đơn vị trong Bộ.

Nguồn: Trường Quản lý KH&CN