Trường Quản lý khoa học và công nghệ tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2015

 

  

Hội nghị đã nghe trình bày, thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan; Báo cáo về công tác tổ chức và cán bộ năm 2014; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2014; Báo cáo tổng kết các phong trào thi đua năm 2014. Hội nghị cũng đã bầu lại Ban Thanh tra nhân dân (nhiệm kỳ 2015 - 2016).
Đồng chí Đặng Quang Huấn phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Quang Huấn - Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Bộ KH&CN, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng đánh giá cao kết quả và các thành tích mà Nhà trường nói chung và công đoàn Trường nói riêng đã đạt được trong năm 2014, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Công đoàn Bộ.
Toàn cảnh Hội nghị CBVC Trường Quản lý KH&CN
Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2015 của Trường Quản lý KH&CN đã kết thúc thành công với việc nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2015 và phát động phong trào thi đua năm 2015, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn năm 2015 và tiến tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường Quản lý KH&CN (04/7/1996 - 04/7/2016).
Một số hình ảnh của Hội nghị:
TS. Vũ Trường Sơn nhận Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” của Bộ
Văn phòng Trường nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN
Các đơn vị được công nhận Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của Bộ
Các cá nhân được công nhận “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” của Trường

Ban Thông tin