Tổ chức hội nghị tập huấn cho các trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ năm 2014

 Tham dự lễ khai mạc hội nghị tập huấn có TS. Vũ Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường Quản lý KH&CN, TS. Trần Đắc Hiến - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, TS. Nguyễn Ngọc Song - Vụ trưởng Vụ Tài chính, ThS. Nguyễn Hoàng Hải - Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ. Các đại biểu là lãnh đạo các Vụ, Cục chức năng trên đây cũng sẽ là các báo cáo viên trình bày tại hội nghị tập huấn.

 

Hiệu trưởng Vũ Trường Sơn phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị tập huấn cho các trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN các tỉnh/ thành phố nhằm giới thiệu, cập nhật các cơ chế chính sách mới được ban hành như: Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/8/2014; Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ; công tác xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2015, v.v. qua đó góp phần nâng cao năng lực hoạt động của các trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN.

Tham gia hội nghị có gần 200 đại biểu đến từ hơn 40 đoàn/ địa phương, là lãnh đạo các sở KH&CN, cán bộ phòng quản lý công nghệ, lãnh đạo và cán bộ các trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN. Ngoài ra, hội nghị còn có sự tham gia của các đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ KH&CN, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức KH&CN và các doanh nghiệp.

 

Toàn cảnh buổi lễ khai mạc hội nghị tập huấn

Hội nghị tập huấn cho các trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN các tỉnh/ thành phố năm 2014 đã thành công tốt đẹp, góp phần vào thành công chung của chuỗi sự kiện “Trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên năm 2014” tổ chức tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Ban Thông tin