Tập huấn Quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ

Viện KHCNVN là đơn vị nghiên cứu khoa học – công nghệ hàng đầu của cả nước, có vị trí đầu tàu trong hệ thống khoa học - công nghệ quốc gia, thực hiện hoạt động nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

PGS.TS. Phan Tiến Dũng, Phó trưởng ban Ứng dụng và triển khai công nghệ,
trình bày tổng quan tình hình đăng ký sáng chế tại Viện KHCNVN trong những năm qua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong những năm qua Viện KHCNVN đã có nhiều nỗ lực và thu được nhiều kết quả quan trọng trong công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Viện đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn đời sống, đạt được nhiều kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có giá trị. Số lượng các công bố khoa học trên các tạp chí quốc gia và quốc tế của Viện tăng đều hàng năm. Số công bố đạt tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực khoa học tự nhiên của Viện chiếm khoảng 50% tổng số công bố của cả nước. Tuy nhiên, số bằng độc quyền sáng chế của Viện Khoa học và Công nghệ  Việt Nam còn đang ở mức độ khiêm tốn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chỉ số sáng tạo, đổi mới của Viện trong bảng đánh giá và sếp hạng chung của quốc gia và quốc tế, mà còn tiểm ẩn nguy cơ mất quyền sở hữu công nghệ của Viện đã được đầu tư nghiên cứu và phát triển trong nhiều năm. 

 

ThS. Nguyễn Tuấn Hưng, Trưởng khoa Quản trị công nghệ, Trường Quản lý khoa học – công nghệ,
giới thiệu và hướng dẫn tại buổi tập huấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qua Tập huấn, các cán bộ khoa học, nhà quản lý  của các đơn  vị  trực thuộc Viện KHCNVN đã được giới thiệu và huấn luyện các kỹ năng cần thiết về sở hữu trí tuệ ; cách thức tiến hành xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các kết quả nghiên cứu công nghệ quan trọng; cũng như việc sử dụng các công cụ tra cứu thông tin sáng chế - tra cứu thông tin liên quan đến một số đề tài nghiên cứu của Viện. Tập huấn đã thu hút được sự quan tâm của các nhà khoa học và nhà quản lý, có nhiều câu hỏi trao đổi sôi nổi cũng như các kiến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ của Viện.

 

GS. Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Viện KHCNVN phát biểu tại buổi tập huấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát biểu tại buổi tập huấn, GS. Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Viện KHCNVN khẳng định sở hữu trí tuệ ngày càng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay. Buổi tập huấn là một hoạt động có ý nghĩa, góp phần nâng cao hiểu biết của các nhà khoa học Viện KHCNVN về quyền sở hữu trí tuệ và cách thức xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ quan trọng. GS. Dương Ngọc Hải mong muốn trong tương lai những buổi tập huấn như thế này sẽ được tổ chức thường kỳ hơn nữa để các nhà khoa học có cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy phát triển quyền sở hữu trí tuệ.

Nguồn: Website Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam