Khai mạc Hội thảo - tập huấn “Quản lý đổi mới sáng tạo” tại Đà Lạt

 

Tham dự buổi lễ khai mạc có ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Công Yên - Phó Hiệu trưởng Trường Quản lý KH&CN, bà Hà My Anh - Đại diện Chương trình IPP và nhóm giảng viên về ‘đổi mới sáng tạo’ của Bộ KH&CN cùng 30 học viên đến từ các viện nghiên cứu, doanh nghiệp, Đại học Đà Lạt và các Sở KH&CN các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

 

Toàn cảnh buổi khai mạc

Trong chương trình hội thảo - tập huấn này, các giảng viên sẽ trình bày (giảng thử) về 05 chuyên đề cơ bản trong quản lý đổi mới sáng tạo: Tổng quan về đổi mới sáng tạo, quản lý đổi mới sáng tạo, đổi mới trong doanh nghiệp, đổi mới trong các viện nghiên cú và trường đại học, chính sách đổi mới. Đặc biệt, trong chương trình của hội thảo - tập huấn sẽ có các bài trình bày, chia sẻ kinh nghiệm của các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, trường đại học. Giảng viên và học viên sẽ cùng nhau trao đổi, thảo luận, làm việc nhóm dựa trên các nghiên cứu trường hợp (case-studies) để làm sáng tỏ thêm các vấn đề lý thuyết quản lý đổi mới sáng tạo. Thông qua hội thảo – tập huấn này, trên cơ sở các ý kiến đóng góp của học viên, các giảng viên sẽ hoàn thiện lại nội dung các bài giảng cũng như phương pháp trình bày để chuẩn bị cho việc tổ chức các khóa đào tạo chính thức về quản lý đổi mới sáng tạo trong thời gian tới, một nội dung mới trong công tác quản lý KH&CN hiện nay.

Ban Thông tin