Thông báo tổ chức hội thảo quốc tế về chuyển giao công nghệ (lần 1)

APCTT đã có kinh nghiệm trên 30 năm tham gia nâng cao năng lực chuyển giao công nghệ (CGCN) của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) tại các nước thành viên, thông qua các dự án CGCN và hệ thống đổi mới quốc gia, dịch vụ thị trường công nghệ trực tuyến trên nền web, các dịch vụ thông tin, và các chương trình đào tạo. Trọng tâm hiện nay là quản lý đổi mới và CGCN mới phù hợp với khu vực, đặc biệt là các công nghệ năng lượng tái tạo.

Nhằm tăng cường công cụ và kỹ thuật CGCN, APCTT đang bắt tay vào triển khai một chương trình phát triển đội ngũ nhân lực được đào tạo để có thể giúp SMEs lập kế hoạch và thực hiện các dự án CGCN một cách khoa học. Một hướng thiết lập mạng lưới các chuyên gia chủ chốt tại các nước thành viên là đào tạo các giảng viên, những người, sau đó, có thể đào tạo lại những người khác. Qua đó, nhờ hiệu ứng theo cấp số nhân, những người được đào tạo sẽ hỗ trợ SMEs trong việc hoạch định và thực hiện các dự án CGCN.

Mục tiêu của hội thảo là đào tạo các giảng viên, với những nội dung sau: 1, Những vấn đề quan trọng của quản lý CGCN quốc tế trong môi trường kinh doanh toàn cầu; 2, Phương pháp “Chu trình chuyển giao công nghệ” mà bên mua công nghệ có thể sử dụng để lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động CGCN quốc tế có hiệu quả; 3, Những đóng góp có thể của CNTT được sử dụng để nâng cao hiệu quả của công tác lập kế hoạch và thực hiện CGCN quốc tế; 4, Nắm được các vấn đề thường gặp liên quan tới SHTT và Đánh giá công nghệ. Ngoài ra, đây cũng là một diễn đàn để các bên tham dự có thể chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm trong hoạt động CGCN.

Đối tượng tham gia là các cán bộ - công chức nhà nước nhất là cán bộ các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh/ thành phố, các giảng viên, tư vấn viên của các cơ quan Chính phủ hỗ trợ SMEs, cán bộ của các Viện nghiên cứu liên quan tới CGCN quốc tế, các học giả và nhà nghiên cứu của các Trường đại học và Viện Công nghệ/ Trung tâm Đào tạo nghề, những người tham gia vào quá trình chuyển giao công nghệ quốc tế thông qua công việc của họ, và đại diện từ các doanh nghiệp thuộc khu vực SMEs.

Quý cơ quan/ đơn vị có nhu cầu cử cán bộ, đại diện tham dự hội thảo, xin mời đăng ký tại đây hoặc gửi công văn đăng ký về Trường Quản lý khoa học và công nghệ, số 38 Ngô Quyền - Hà Nội; ĐT: 043.8258285 / 9344052; Fax: 043.8262563; E-mail: mti.dthtqt@gmail.com hoặc mti.dthtqt@yahoo.com. Chúng tôi sẽ có thông báo chính thức (lần 2) khi có địa điểm tổ chức Hội thảo chính thức. Xin chân thành cảm ơn,

H.V.T