KHAI MẠC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN LÃNH ĐẠO CÁC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Để KH&CN thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa Việt Nam vượt qua ngưỡng của một nước thu nhập trung bình thấp, trở thành một quốc gia công nghiệp hiện đại vào năm 2020, đòi hỏi hoạt động KH&CN phải có bước bứt phá mạnh mẽ, tạo ra sự chuyển biến tích cực của sức sản xuất xã hội, nâng cao năng xuất và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong bối cảnh hiện nay của nền kinh tế, trước những biến đổi khó lường của tình hình thế giới, sự phát triển KH&CN càng trở nên quan trọng, góp phần giữ vững sự ổn định kinh tế - xã hội, đảm bảo cho sự phát triển bền vững, chủ động của nền kinh tế, không để bị lệ thuộc vào một hay một số quốc gia nào.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Nội dung của Hội nghị tập huấn, các đồng chí Lãnh đạo Bộ và các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ sẽ truyền đạt: những vấn đề cơ bản có tính định hướng cho hoạt động KH&CN trong thời gian tới; hệ thống hóa và giới thiệu nội dung của một số văn bản quy phạm pháp luật cơ bản, làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước về KH&CN; đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết về hoạt động KH&CN hiện nay của nước ta. Trong quá trình dự Hội nghị tập huấn, các đồng chí lãnh đạo các sở KH&CN đã tích cực, chủ động trao đổi với Bộ trưởng và lãnh đạo các đơn vị của Bộ để làm sáng tỏ các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước lĩnh vực KH&CN, thống nhất các nội dung, phương hướng giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động KH&CN tại địa phương.

Ban Thông tin