Hội thảo “Đổi mới công tác đào tạo cán bộ quản lý khoa học và công nghệ Việt Nam”

 

 
        Hội thảo nằm trong kế hoạch triển khai nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN theo Nghị định thư với Hoa Kỳ "Hợp tác đào tạo nâng cao năng lực quản lý KH&CN cho đội ngũ cán bộ quản lý KH&CN nguồn của Việt Nam" do Bộ KH&CN giao cho Trường Quản lý KH&CN chủ trì thực hiện.
        Phát biểu khai mạc Hội thảo, PSG. TS. Đào Thị Ái Thi đã nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đào tạo cán bộ quản lý KH&CN. Phó Hiệu trưởng hy vọng các đại biểu tham dự Hội thảo sẽ đóng góp nhiều ý kiến quý báu để Trường Quản lý KH&CN có thể từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.
         Hội thảo có 15 chuyên đề liên quan đến nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý KH&CN nguồn của Việt Nam. Để góp phần đổi mới công tác đào tạo cán bộ quản lý KH&CN, các ý kiến cho rằng, cần đổi mới về nội dung, chương trình đào tạo về quản lý KH&CN,... Đồng thời, trang bị cách học cho người học, tức là dạy cách học và học cách học; phát huy tính chủ động của người học; sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động dạy và học; áp dụng phương pháp hoạt động nhóm; tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ ngang tầm với công tác đào tạo cán bộ; đẩy mạnh việc phối hợp với các cơ quan hữu quan;…

Ban Thông tin