Hội thảo “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo các Hiệp định tự do thương mại và lợi ích cho các quốc gia thành viên”

 

Tham dự Hội thảo có: bà Phan Cẩm Tú- Cố vấn pháp lý của Dự án USAID/STAR Plus; ông Trần Công Yên- Phó Hiệu trưởng Trường Quản lý KH&CN; các cán bộ phụ trách công tác xây dựng và thực hiện pháp luật, nghiên cứu đào tạo và thực thi quyền SHTT tại các cơ quan, tổ chức của Việt Nam; giảng viên trường đại học, học viện nơi đào tạo cán bộ pháp lý…
Tại Hội thảo, các báo cáo viên của Việt Nam và Hoa Kỳ trình bày một số tham luận về các khía cạnh khác nhau liên quan đến quyền SHTT được đề cập đến trong các hiệp định thương mại tự do - là một vấn đề mới và khó được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây, nhờ đó có thể tạo ra một khu vực thương mại tự do rộng lớn hơn, nhưng đồng thời cũng đặt một số nước vào những thách thức mới liên quan đến đòi hỏi mở rộng việc bảo hộ quyền SHTT để làm cho các nước này trở nên hấp dẫn hơn trong việc thu hút đầu tư, tạo ra bước đột phá tích cực trong quá trình hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian qua, bảo hộ quyền SHTT đang ngày càng trở nên quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tập trung chỉ đạo một trong những trọng tâm hoạt động của Trường Quản lý KH&CN hướng vào mục tiêu triển khai một số khóa đào tạo, tập huấn, tổ chức Hội thảo khoa học về SHTT nhằm từng bước nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo hộ quyền SHTT, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về SHTT ở các mức độ khác nhau, từ cơ bản đến chuyên sâu, và trao đổi học thuật.

 
Phối hợp với "Dự án hỗ trợ thi hành pháp luật về hội nhập kinh tế (USAID/STAR Plus)", trong năm 2011, Trường Quản lý KH&CN đã tổ chức chương trình đào tạo cán bộ đầu mối về thực thi quyền SHTT cho 56 cán bộ đang công tác trong hệ thống các cơ quan thực thi quyền SHTT của Việt Nam.

 

 Ban thông tin